Stavbu silnic a dálnic, po kterých jezdíme, financuje stát. Peníze vybírá zejména od nás, daňových poplatníků. Jedná se totiž o veřejnou stavební zakázku. Bytový dům, který vyrostl přes ulici, postavil soukromý investor – developer. Peníze na stavbu si buď půjčil od banky, nebo měl našetřeno. Podobně na tom je stavebník, který si za našetřené nebo půjčené peníze plánuje postavit rodinný dům.

Finance hrají zásadní roli téměř ve všech oborech lidské činnosti. A ve stavebnictví to platí dvojnásob. Je však třeba rozlišovat, zda se jedná o soukromý, nebo veřejný výstavbový projekt. Peníze na stavbu totiž pocházejí z různých zdrojů. A také záleží na tom, o jak velkém stavebníkovi je řeč. Vypadá to složitě, ale není tomu tak. Abyste se v tom lépe vyznali, pojďme si stručně a výstižně popsat jednotlivé modelové situace. 

Když stavbu financuje stát

Státní stavební zakázka si obvykle klade za cíl uspokojit potřebu či zájem veřejnosti – nás všech. Často prostřednictvím realizace inženýrských staveb dopravní infrastruktury (silnice, dálnice, mosty, vodovody, kanalizace) nebo pozemních staveb (budovy, nákupní centra, veřejná osvětlení). Zodpovědnost za dokončení a financování takových staveb nese veřejný zadavatel, jímž nejčastěji bývá Česká republika, státní příspěvkové organizace (Ředitelství silnic a dálnic ČR, fakultní nemocnice, knihovny), popřípadě územní samosprávné celky (obce nebo kraje).

Veřejný zadavatel zachází s veřejnými statky – penězi, které transparentně přerozděluje s péčí řádného hospodáře. Peníze na stavbu putují do rukou veřejného zadavatele ze státního rozpočtu, na jehož financování se podílíme my všichni – daňoví poplatníci z řad fyzických a právnických osob. Odvádíme tzv. přímé daně, mezi které patří daň z příjmu, daň z nemovitosti a jejího převodu nebo silniční daň. Další skupinou jsou daně nepřímé, do kterých spadá všem dobře známá daň z přidané hodnoty nebo spotřební či ekologická daň. Nezanedbatelnou příjmovou složkou státního rozpočtu jsou také dotace z evropských fondů. 

Bohdanecký průtah

Lázně Bohdaneč, Zhotovitelem stavby byla společnost CH&T Pardubice.

Když stavbu financuje soukromý investor

Soukromý investor je ten, kdo očekává budoucí peněžní zhodnocení své investice. Zpravidla se jedná o developera, který investuje do výstavby nemovitostí (obytné domy, kancelářské nebo průmyslové budovy). Zhodnocení jeho vkladu potom přichází s prodejem anebo pronájmem nemovitosti. Takový investor má na výběr z více možností, jak financovat svůj výstavbový projekt.

Prvním způsobem je financování z vlastních zdrojů. Ty nejčastěji pochází z nahromaděných úspor z předchozí podnikatelské činnosti. Rizikovějším postupem je financování výstavby z peněz kupujících, např. prostřednictvím platby spojené s podpisem rezervační smlouvy. Druhou možností je financování z cizích zdrojů, kdy investor žádá o investiční nebo podnikatelský bankovní úvěr v kombinaci s použitím vlastních zdrojů (70 % : 30 %). Tehdy banka zřizuje speciální bankovní účet, stavebník prostředky postupně čerpá a bance ručí zpravidla veškerým majetkem společnosti.   

A co stavba rodinného domu?

Posledním zástupcem je stavebník – fyzická osoba, který hledá způsoby financování stavby např. rodinného domu (v tomto případě neuvažujeme možnost koupě již postavené nemovitosti). Pro tyto účely může využít podobných zdrojů financování jako soukromý investor. Buď má našetřeno a práci stavební firmy zaplatí z vlastních zdrojů, anebo požádá banku o poskytnutí hypotečního úvěru. Podobně jako u soukromého investora i v tomto případě se stavebník podílí na hypotečním úvěru také částí svých finančních prostředků.

Brett Jordan, Unsplash

Brett Jordan, Unsplash

Dvakrát měř, jednou řež

Otázka financování stavby je mnohdy životně důležitá. Velmi často výstavbový projekt stojí a padá na nastavení plánu financování a na dohodě investora s realizační stavební firmou. Ať už jste tedy veřejný zadavatel, soukromý investor, nebo člověk, jehož snem je pořídit si rodinný dům, mějte na paměti zlaté pořekadlo: Dvakrát měř, jednou řež. 

Pokud vnímáte, že si nejste jisti ve všech aspektech nastavení spolupráce při realizaci stavebního projektu, svěřte se do ruky odborníkům na cost management. A díky zkušenému správci stavby získáte jistotu plnění všech bodů uzavřené smlouvy.

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.