S čím vám můžeme pomoci

Nabízíme služby erudovaných odborníků z oblasti řízení infrastrukturních projektů a dopravního stavitelství.

Contract management

Víme, jak je příprava i realizace výstavbového projektu náročná. V průběhu může nastat řada situací, které mohou ohrozit plánovaný termín dokončení i investorskou cenu. Naším úkolem je jakýmkoliv krizím předcházet, případně je efektivně řešit.

Smyslem contract managementu je zajištění efektivního řízení stavebního projektu, aby byl zhotoven včas a v požadované kvalitě v návaznosti na smlouvu o dílo. 

Pomáháme při tvorbě zadávací dokumentace, hlídáme termíny i plynulou návaznost jednotlivých činností stavby, řídíme smluvní korespondenci, definujeme rizika a hledáme vhodná řešení. Zároveň se staráme, aby vše probíhalo v souladu s platnou legislativou.

Rozpočty a cenové expertízy

Správně stanovený rozpočet je základ každé stavby. V Contract Management máme expertní oceňování ve všech fázích přípravy v malíčku. S námi klient již na začátku ví, jaká investice bude potřeba.

Zajistíme kvalitně připravený soupis prací v souladu s projektovou dokumentací i platnou legislativou, čímž eliminujeme problémy při realizaci stavby.

Dále poskytujeme pomoc při výběrových řízeních. Porovnáváme úplnost a správnost nabídek uchazečů a dokážeme identifikovat mimořádně nízké nabídkové ceny „MNNC“.  

Jednoduše najdeme, co ostatní nehledají.

Elektronická správa a evidence dokumentů výstavbového projektu

Chaos v dokumentaci, chybějící podklady a spousta zmatků zapříčiní zdržení stavby i její následné prodražení. Pomocí našich IT systémů dokážeme nastolit řád v projektové dokumentaci i celém procesu stavby.

Nabízíme elektronickou správu dokumentů souvisejících se zakázkou, která spočívá v jejich shromažďování, kontrole, třídění, evidenci a ukládání do datového skladu. Vše je přehledně na jednom místě, v elektronické podobě a dostupné odkudkoliv. Díky tomu projekt probíhá hladce bez zbytečných průtahů.

Časové řízení staveb

Dokážeme stanovit reálnou časovou náročnost stavby na základě kvalitně stanovených harmonogramů. Náš tým se zabývá jejich zpracováním i pečlivou analýzou. Vyhodnocujeme metodickou správnost (vyznačení kritické cesty, provázání jednotlivých činností aj.) a odhalujeme případné skryté rezervy. Zároveň udržujeme harmonogramy činností v souladu s finančním harmonogramem, čímž úspěšně předcházíme kolizím.

Pomáháme také projektům v krizi. Nastavíme funkční procesy, díky kterým může investor stavbu úspěšně dokončit.

Analýzy a posudky

V případě potřeby dokážeme zpracovat retrospektivní i prospektivní analýzu stavby, která zachycuje sled všech událostí v rámci přípravy i realizace stavby. S její pomocí identifikujeme, která z událostí měla přímý vliv na dobu pro dokončení stavby.

Provádíme též znalecké posudky pro ověření jednotkových cen a vyhodnocení oprávněnosti výše nároků zhotovitele.

Metodické pokyny

Zajišťujeme jednotný a transparentní proces konzultačního inženýrství a řízení stavebních projektů v ČR. Hledáme nová řešení i postupy, jak se mají projekty vést. Opíráme se zejména o mezinárodní standardy FIDIC a vnitřní směrnice i normativní předpisy zadavatele. V konečném důsledku se snažíme bránit korupčnímu jednání a nastolit jednotný řád v českém stavebním průmyslu.

staveb, kde jsme působili

zakázek

klientů, pro které pracujeme

"Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou. Dotváříme vaše vize."

Roky na trhu

Projektů

Počet zaměstnanců

Žen v kolektivu
Share This