#RYTÍŘICM – O společnosti

E

Pomáháme posouvat stavební trh k lepšímu.

Založení společnosti

01.09.2016

Počet kolegů

40

Kdo jsme a proč to děláme?

Jsme průkopníci na stavebním trhu v ČR a přední konzultační společnost v oblasti přípravy, aktivního řízení i administrace staveb.

E

Investorům či investorským organizacím poskytujeme kompletní servis.

Tvoříme cenové expertízy a rozpočty. Pomáháme při výběrových řízeních. Zajišťujeme technický dozor staveb i jejich časové a finanční řízení. Zároveň spravujeme projektovou dokumentaci a hlídáme, aby byla v souladu s platnou legislativou. Vše řešíme individuálně k plné spokojenosti našich klientů. Pomáháme plnit i ty nejnáročnější stavební vize – kvalitně, včas a za adekvátní cenu.

Jednoduše jsme odborníci a naše práce nás baví!

Naše vize, poslání a hodnoty

Vize
E

Posláním společnosti Contract Management je zavádět standardy konzultačního inženýrství a řízení stavebních projektů.

Řídíme se hesly:

ODLIŠNĚ – Stále hledáme nové cesty, jak dělat práci lépe.

KVALITNĚ – Kvalita je základní atribut, který nás odlišuje od konkurence.

STANDARDIZOVANĚ – Vytváříme řád a pravidla tam, kde nejsou. Měníme a posouváme odvětví konzultačního inženýrství v ČR.

Důležitou roli u nás hraje vzdělávání, díky kterému se pružně přizpůsobujeme novým trendům i aktuální legislativě. Moc dobře víme, že co platí dnes, nemusí platit zítra.

Desatero rytíře CM
 1. Pravý rytíř se drží čestného slova. Proto neplýtvej sliby, které nemůžeš dodržet, a dbej, ať se na tebe dá spolehnout.
 2. Ocitne-li se někdo v nesnázích, buď šlechetný a podej mu pomocnou ruku. Nikdy nevíš, zda jednou nebudeš na druhé straně.
 3. Chovej se uctivě ke svým spolubojovníkům i protivníkům. Je to ctnost pravého gentlemana.
 4. Jako zkušený rytíř jdi ostatním vzorem a předávej dál, co ses sám naučil.
 5. Vždy jednej tak, abys mohl být na svou práci hrdý. Mysli ekonomicky! Tím, co děláš, přispíváš nejen našemu oboru, ale i celé společnosti.
 6. Posouvej své limity a stav se k překážkám čelem. Měj kuráž i vytrvalost dobývat doposud nepoznané.
 7. Neboj se jít v první linii, buď kreativní a neustále hledej nové cesty, jak dosáhnout cíle. Novátorství je tajemství jedinečnosti.
 8. Jsi-li rytířem CM, máš poslání tvořit systém a budovat pravidla v oboru stavebnictví a contract managementu.
 9. Tvá země je svatá. Proto o ni dobře pečuj, udržuj pořádek a chovej se ekologicky.
 10. Plň termíny.

Pomáháme potřebným

Pomáháme
E

Pomoc druhým nám není cizí.

Naši práci bereme jako poslání. Vedle toho, že vnášíme řád a spravedlnost do stavebnictví, rozhodli jsme se pomáhat i na jiných místech. Vzali jsme peníze, které jsme v minulých letech utržili a použili jsme je na správnou věc – pomoc široké veřejnosti. A tak díky naší práci a zejména klientům dokážeme sponzorovat různé sociální projekty i dobrovolné organizace. Každý, kdo s námi spolupracuje, tak nezištně pomáhá.

276 000 Kč

darovaných v roce 2018

Sdružení Neratov

Pomoc v roce 2018 a 2020

Za své si vzalo velmi ušlechtilý cíl – obnovit poničené poutní místo v obci Neratov v Orlických, jehož tradice sahá až do 17. století. Kdysi do Neratova přicházeli nemocní lidé, kteří věřili v zázračné uzdravující schopnosti tamní sošky Marie a vodního pramene, který dodnes vyvěrá u barokního kostela. Bohužel koncem války vesnice vyhořela a byla vysídlena.

Sdružení Neratov se rozhodlo opět vrátit do obce život a vybudovat zde nové poutní místo, které vede lidi ke smíření s minulostí i jinakostí. Vytváří zde chráněné bydlení pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postiženým, buduje pro ně chráněná pracoviště a pomáhá opuštěným a hendikepovaným dětem. Společně s komunitou hendikepovaných postupně opravili poničený poutní kostel i místní domy a dál tu rozvíjejí plnohodnotné žití. Obnova a společenská odpovědnost je nám natolik blízká, že jsme se rozhodli tento projekt podpořit.

Více informací o projektu:

Sociální automobil pro středisko Ratolest Praha

Pomoc v roce 2018

Žít běžným způsobem života, zajet si na výlet, k lékaři nebo navštívit své příbuzné. Tohle na první pohled obyčejné přání může být pro některé téměř nedosažitelné. Středisko Ratolest v Praze pečuje o děti i dospělé s mentálním a tělesným postižením, kterým pomáhá prožívat život co nejvíce podobný jejich vrstevníkům. Automobil je tady nezbytností, proto máme radost, že díky nám a dalším sponzorům středisko dostane nový vůz Dacia Dokker.

Více informací o projektu:

Sociální automobil pro středisko Zvonek Praha

Pomoc v roce 2020

Centrum denních služeb Zvonek je ambulantní sociální služba určená dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let. Prostřednictvím nabízených aktivit je podporuje v rozvoji nebo udržení dosud získaných schopností a dovedností, dále pak v rozvíjení nových pracovních a dalších návyků dobrých pro běžný život. Zaměřujeme se na zvládání soběstačnosti, komunikační a sociální dovednosti, trénink paměti a kognitivních funkcí, proces vlastního rozhodování a zlepšení jemné motoriky. Uživatelům služba pomáhá vytvářet společenské vazby a umožňuje kontakt s okolím.

Více informací o projektu:

Sociální automobil pro Rytmus Liberec

Pomoc v roce 2020

Společnost poskytuje službu „Sociální rehabilitace“ metodou podporovaného zaměstnávání. Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Více informací o projektu:

Víte o podobném projektu, který by potřeboval naši podporu?

Ozvěte se nám. Když můžeme, pomáháme.

Partnerství a členství v asociacích

Partnerství
 • Česká Asociace Konzultačních Inženýrů (CACE) | www.cace.cz

Projekt EU

O nás – Contract Management

Projekt “Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Contract Management”, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013054, je spolufinancován Evropskou unií, z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu budou probíhat školení zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce

Pomáháme také projektům v krizi. Nastavíme funkční procesy, díky kterým může investor stavbu úspěšně dokončit.

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.