Zpracování postupu při předání stavby

Úvod z metodiky

Předmětem tohoto dokumentu je analýza problematiky dokončení a převzetí stavby u zakázek realizovaných
podle smluvních podmínek FIDIC v kontextu českého právního řádu a vybraných rezortních předpisů. Hlavním
záměrem je pak poskytnutí stručného shrnutí nejdůležitějších úkolů, potažmo práv a povinností správce
zakázky (správce stavby) při dokončení a převzetí stavby.

V první části dokumentu jsou zkoumána jednotlivá relevantní ustanovení normativních předpisů a dokumentů
vztahujících se k realizaci stavebních zakázek v rezortu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se zejména o
vybraná ustanovení občanského zákoníku, stavebního zákona, Smluvních podmínek FIDIC, Metodického
pokynu pro výkon stavebního dozoru na stavbách PK a Technických kvalitativních podmínek. V druhé části
je pak obsah těchto ustanovení shrnut do stručného soupisu nejdůležitějších práv a povinností při dokončení
a převzetí díla z pohledu správce zakázky (správce stavby).

E

Naše pomoc

Zpracování postupu při předání stavby v návaznosti na RB, GB FIDIC a Metodický pokyn MD ČR pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

E

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov

E

Projekt byl zrealizován

2017

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.