Akustické studie

E

Hygienické předpisy ve stavebnictví máme v malíčku.

Co obsahuje akustická studie?

Pomáháme identifikovat a eliminovat zdroje hluku, aby stavební projekt splňoval hygienické limity. Předcházíme tvorbě nadměrného hluku v okolí stavby, který by mohl ohrožovat například chráněné prostory jako obytné zástavby, zdravotní zařízení apod.

Provádíme hlukové studie, které stanoví imisi hluku i jejich zdroj.

Zajistíme odborná měření včetně protihlukových opatření.

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.