Staňte se členem našeho týmu

Měňte stavební trh s námi.

Kariéra

_____

Náš tým neustále rozšiřujeme o nové konzultanty, kteří mají chuť dělat stavební projekty jinak a lépe. A kteří mají odvahu pustit se do nových doposud neprobádaných oblastí ve stavebnictví.

Hledáme odborníky na projektový management a dopravní stavitelství.
Máte vystudovanou stavební, ekonomickou nebo právní fakultu? Baví vás práce v týmu? Jste samostatní, spolehliví a máte tah na branku?

Podívejte se na aktuálně volné pozice nebo nás kontaktujte s vaší nabídkou.

Volné pozice

_____

Praha

Konzultační inženýr/ka - junior

Jaká je pracovní náplň Junior konzultačního inženýra?

 • zajištění informací o konkrétním stavebním projektu
 • komunikace s Objednatelem i Zhotovitelem za asistence projektového manažera
 • účast na jednáních a kontrolních dnech stavby
 • analýza a posuzování částečných podkladů
 • tvorba požadovaných výstupů – písemné zprávy
 • administrace Změn během výstavby
 • činnost v rámci projektového týmu, a hlavně podpora projektového manažera

Vhodný kandidát disponuje těmito přednostmi:

 • SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru, možno i ekonomicko-právní SŠ
 • anglický jazyk – mírně pokročilý
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • zdravý selský rozum, přemýšlení v souvislostech
 • smysl pro zodpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
 • samostatnost, rozhodnost, důslednost, preciznost, spolehlivost
 • uživatelskou znalost práce s MS Office
 • znalost MS Project výhodou

Naší nabídku ohodnocení a benefitů najdete zde.

________

Rádi dáváme šanci absolventům, i studentům VŠ – třeba částečným úvazkem.

Nástup možný ihned.

________

Pokud si myslíte, že máte co nabídnout českému stavební trhu, tak nám pošlete profesní životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz

Právník / právnička

Do našeho hvězdného týmu právníků a stavebních inženýrů hledáme nového člena, který nám pomůže nastavit řád a vysoké standardy v českém stavebnictví. Pomáháme veřejným investorům s realizací jejich stavebních zakázek, řídíme je a radíme, jak postupovat efektivně a správně s ohledem na smlouvy i zákony (zejména zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon aj.) Zároveň tvoříme metodiky a jasná pravidla, která na našem stavebním trhu chybí.

Jaká je pracovní náplň Právního konzultanta?

 • zajištění informací o konkrétním stavebním projektu
 • komunikace s Objednatelem i Zhotovitelem za asistence projektového manažera
 • ůčast na jednáních a kontrolních dnech stavby
 • činnost v rámci projektového týmu, podpora projektového manažera
 • řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy o dílo
 • návrhy pokynů správce zakázky (správce stavby) k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací)
 • návrhy určení správce zakázky (správce stavby) ve věci claimů (nároků) Zhotovitele a Objednatele
 • návrhy dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem a ostatních písemností
 • analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele
 • řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele

Vhodný kandidát disponuje těmito přednostmi:

 • VŠ vzdělání v oboru právo
 • anglický jazyk – mírně pokročilý
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • zdravý selský rozum, přemýšlení v souvislostech
 • smysl pro zodpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti
 • výhodou znalost problematiky veřejných zakázek, smluvních vzorů FIDIC a stavebního zákona
 • zájem o získání nových znalostí z jiných oborů (stavebnictví)
 • samostatného, zodpovědného, aktivního
 • s pozitivním přístupem, chutí hledat a realizovat nové nápady
 • s touhou rozvíjet se, učit se novým věcem a stát se odborníkem v tom, co dělá
 • týmového hráče

Naší nabídku ohodnocení a benefitů najdete zde.

________

Rádi dáváme šanci absolventům, i studentům VŠ – třeba částečným úvazkem.

Nástup možný ihned.

________

Pokud si myslíte, že máte co nabídnout českému stavební trhu, tak nám pošlete profesní životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz

Správce centrálního archivu digitálních dokumentů stavby

Jaká je pracovní náplň Správce CADDS?

 • komunikace s Objednatelem a Zhotovitel za účelem získání potřebných dokladů (Smlouva o dílo, smluvní podmínky, stavební deníky, harmonogramy, korespondence, zprávy o postupu prací, protokoly o zkouškách, aj.)
 • úprav, přiřazování metadat a zařazení získaných dokumentů do příslušných skupin odpovídající typu dokumentu
 • aktivní přístup za účelem obstarání všech dokumentů stavby (dojíždění na ZS, kanceláří Objednatele či Zhotovitele)
 • spolupráce a komunikace s kolegy na vybraných stavbách, převzetí podkladů a nahrání do archivu dokumentů

Vhodný kandidát disponuje těmito přednostmi:

 • SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru
 • anglický jazyk – mírně pokročilý
  řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • zdravý selský rozum, přemýšlení v souvislostech
 • smysl pro zodpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
 • samostatnost, rozhodnost, důslednost, preciznost, spolehlivost
 • uživatelskou znalost práce s MS Office
 • znalost MS Project výhodou

Naší nabídku ohodnocení a benefitů najdete zde.

________

Rádi dáváme šanci absolventům, i studentům VŠ – třeba částečným úvazkem.

Nástup možný ihned.

________

Pokud si myslíte, že máte co nabídnout českému stavební trhu, tak nám pošlete profesní životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz

Konzultační inženýr/ka - expertní posudky

Co vytvoření expertního posudku obnáší?

 • Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit.
 • Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení majetkoprávních vztahů.
 • Retrospektivní analýza výstavby – porovnání harmonogramu (Baseline) stavby s jednotlivými aktualizacemi harmonogramu v průběhu výstavby (Re-Baseline) a identifikaci konkrétních okolností, které měly vliv na odchýlení se od smluvního harmonogramu výstavby.
 • Analýza předloženého nároku zhotovitele – expertní posouzení oprávněnosti nároku zhotovitele v souvislosti s VOP/ZOP (Smluvní vzory FIDIC) s následným posouzením prokazatelnosti prostých dokladů potvrzujících výši vynaložených nákladů zhotovitele.
 • Zpracování posudku, který na základě retrospektivní analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení výstavby a stanoví oprávněnou dobu prodloužení realizace výstavby, a dále definuje konkrétní výši finančních nákladů, kterou je zhotovitel oprávněn nárokovat.
 • Projednání závěrů zpracovaného posudku.

Co by měl konzultant pro expertní posudky zvládat?

 • Nastudování potřebných informací.
 • Osvojit si práci se smluvními dokumenty stavby, doklady k nároku a příslušnými metodikami.
 • Umět pracovat s ganttovým diagramem a rozumět metodě CPM.
 • Pracovat systematicky a neztratit se v množství informací.
 • Pochopit systém vyhodnocování podkladů a umět rozpoznat informace pro vyhodnocení důležité.
 • Vytvořit ucelené závěry z vlastních zjištění.
 • Umět rozpoznat situaci kdy stanovená „pravidla“ nebude možno použít a umět na ni reagovat.
 • Chápat souvislosti (ať už v rámci stavby nebo v rámci procesu zpracování posudku).
 • Mít znalost fungování stavby.
 • Umět si vyžádat potřebné podklady a umět se vyjadřovat.
 • Pracovat s podklady a s časem.
 • Projednat a obhájit vytvořené závěry.

Vhodný kandidát disponuje těmito přednostmi:

 • SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru, možno i ekonomicko-právní SŠ
 • anglický jazyk – mírně pokročilý
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • zdravý selský rozum, přemýšlení v souvislostech
 • smysl pro zodpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
 • samostatnost, rozhodnost, důslednost, preciznost, spolehlivost
 • uživatelskou znalost práce s MS Office
 • znalost MS Project výhodou

Naší nabídku ohodnocení a benefitů najdete zde.

________

Rádi dáváme šanci absolventům, i studentům VŠ – třeba částečným úvazkem.

Nástup možný ihned.

________

Pokud si myslíte, že máte co nabídnout českému stavební trhu, tak nám pošlete profesní životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz

Liberec

Rozpočtář/ka - junior

Jaká je pracovní náplň Junior rozpočtáře?

 • stanovení ceny DUR, DSP
 • kontrola a příprava soupisů prací
 • kontrola souladu nasazených položek s cenovou soustavou
 • kontrola správnosti položek
 • porovnání jednotkových cen s expertní cenou Objednatele
 • kontrola obsahu výkazu výměr v rámci položky
 • kontrola souladu výkazu výměr s PD
 • kalkulace položek – tvorba a kontrola předložených kalkulací zhotovitele
 • tvorba rozpočtů v souladu s cenovými soustavami (např. URS, RTS, OTSKP – SPK)
 • kontrola MNNC, Kontrola nabídky uchazečů

Vhodný kandidát disponuje těmito přednostmi:

 • SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru
 • zdravý selský rozum, smysl pro zodpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
 • samostatnost, rozhodnost – umět stanovit priority, důslednost, preciznost, spolehlivost, systematičnost
 • uživatelskou znalost práce s MS Office
 • znalost programu Aspe, Kros, BUILDpower, Callida, Ipos výhodou

Naší nabídku ohodnocení a benefitů najdete zde.

________

Rádi dáváme šanci absolventům, i studentům VŠ – třeba částečným úvazkem.

Nástup možný ihned.

________

Pokud si myslíte, že máte co nabídnout českému stavební trhu, tak nám pošlete profesní životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz

Konzultační inženýr/ka - junior

Jaká je pracovní náplň Junior konzultačního inženýra?

 • zajištění informací o konkrétním stavebním projektu
 • komunikace s Objednatelem i Zhotovitelem za asistence projektového manažera
 • účast na jednáních a kontrolních dnech stavby
 • analýza a posuzování částečných podkladů
 • tvorba požadovaných výstupů – písemné zprávy
 • administrace Změn během výstavby
 • činnost v rámci projektového týmu, a hlavně podpora projektového manažera

Vhodný kandidát disponuje těmito přednostmi:

 • SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru, možno i ekonomicko-právní SŠ
 • anglický jazyk – mírně pokročilý
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • zdravý selský rozum, přemýšlení v souvislostech
 • smysl pro zodpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
 • samostatnost, rozhodnost, důslednost, preciznost, spolehlivost
 • uživatelskou znalost práce s MS Office
 • znalost MS Project výhodou

Naší nabídku ohodnocení a benefitů najdete zde.

________

Rádi dáváme šanci absolventům, i studentům VŠ – třeba částečným úvazkem.

Nástup možný ihned.

________

Pokud si myslíte, že máte co nabídnout českému stavební trhu, tak nám pošlete profesní životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz

Správce centrálního archivu digitálních dokumentů stavby

Jaká je pracovní náplň Správce CADDS?

 • komunikace s Objednatelem a Zhotovitel za účelem získání potřebných dokladů (Smlouva o dílo, smluvní podmínky, stavební deníky, harmonogramy, korespondence, zprávy o postupu prací, protokoly o zkouškách, aj.)
 • úprav, přiřazování metadat a zařazení získaných dokumentů do příslušných skupin odpovídající typu dokumentu
 • aktivní přístup za účelem obstarání všech dokumentů stavby (dojíždění na ZS, kanceláří Objednatele či Zhotovitele)
 • spolupráce a komunikace s kolegy na vybraných stavbách, převzetí podkladů a nahrání do archivu dokumentů

Vhodný kandidát disponuje těmito přednostmi:

 • SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru
 • anglický jazyk – mírně pokročilý
  řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • zdravý selský rozum, přemýšlení v souvislostech
 • smysl pro zodpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
 • samostatnost, rozhodnost, důslednost, preciznost, spolehlivost
 • uživatelskou znalost práce s MS Office
 • znalost MS Project výhodou

Naší nabídku ohodnocení a benefitů najdete zde.

________

Rádi dáváme šanci absolventům, i studentům VŠ – třeba částečným úvazkem.

Nástup možný ihned.

________

Pokud si myslíte, že máte co nabídnout českému stavební trhu, tak nám pošlete profesní životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz

Slovensko

Konzultační inženýr/ka - specialista

Chcete se podílet na řízení jednoho z největších stavebních kontraktů na Slovensku? Pak hledáme právě Vás. Sháníme posilu pro náš slovenský tým konzultačních inženýrů, kteří pomáhají dokončit aktuálně největší dopravní stavbu na Slovensku.

Jaká je pracovní náplň Konzultačního inženýra?

 • zajištění informací a podkladů k řešené problematice (změny a nároky smluvních stran vzniklé během projekční a realizační fáze výstavbového projektu)
 • komunikace s účastníky výstavby (objednatelem, technickým dozorem, subdodavateli) za asistence projektového manažera
 • účast na jednáních a kontrolních dnech stavby
 • analýza podkladů a tvorba požadovaných výstupů: odborných stanovisek, nároků zhotovitele, návrhů změn (včetně jejich technického odůvodnění a ocenění ve spolupráci s jinými zaměstnanci a subdodavateli zhotovitele)

Vhodný kandidát disponuje těmito přednostmi:

 • VŠ vzdělání stavebního směru (vhodné i pro absolventy s prokazatelnými zkušenostmi z praxe)
 • znalost a zkušenosti s řízení staveb (technický dozor, stavbyvedoucí, jiné pozice) výhodou
 • anglický jazyk – středně pokročilý (schopnost aktivní komunikace)
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • zdravý selský rozum, přemýšlení v souvislostech
 • smysl pro zodpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
 • samostatnost, rozhodnost, důslednost, preciznost, spolehlivost
 • uživatelská znalost práce s MS Office

Naší nabídku ohodnocení a benefitů najdete zde.

________

Nástup možný ihned.

________

Pokud si myslíte, že obstojíte na slovenském dopravně-stavebním trhu, tak nám pošlete profesní životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz

Nenašli jste tu správnou pozici? Pošlete mi životopis a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz. Do dvou pracovních dnů se vám ozvu.

Jana Šteffanová

Personální manažerka

Náše nabídka a benefity

_____

Jsme hrdí na firemní hodnoty CM: novátorství, kuráž, šlechetnost, gentlemanství. Je vám to blízké a chcete s námi tyto hodnoty sdílet a šířit? Rádi vás přivítáme v týmu.

Jsme mladá ryze česká společnost působící na stavebním trhu v ČR. Jsme průkopníci v oblasti contract managementu a jsme na to pyšní.

Každého v týmu si vážíme a náležitě hodnotíme. Proto mimo jiné nabízíme:

 • flexibilní pracovní dobu
 • firemní notebook
 • vzdělávací kurzy
 • pohodový kolektiv inteligentních lidí
 • možnost profesního růstu
 • pracovní poměr na plný i zkrácený úvazek
 • smlouvu na dobu neurčitou
 • možnost být součástí nového perspektivního odvětví stavebního trhu
 • podporu seberealizace, získávaní nových zkušenostní a znalostí v širším okruhu stavebnictví
 • adekvátní finanční ohodnocení
 • stravenky
 • multisport kartu
 • sick days
 • home-office
 • 25 dní dovolené

Nenašli jste vhodnou pozici?

_____

Ukažte, co ve vás je. Napište nám, čím můžete přispět do týmu Contract Management. Do dvou pracovních dnů se ozveme zpět.

Čísla hovoří za nás

_____

vznik společnosti

žen v kolektivu

zaměstnanců

Vznik společnosti

Projektů

Počet zaměstnanců

Žen v kolektivu
Share This