O společnosti

Pomáháme posouvat stavební trh k lepšímu.

1. 9. 2016
založení společnosti
1. 9. 2017
1. výročí společnosti
20. 11. 2017
překročena hranice 30 zaměstnanců

Kdo jsme a proč to děláme?

_____

Jsme průkopníci na stavebním trhu v ČR a přední konzultační společnost v oblasti přípravy, aktivního řízení i administrace staveb.

Investorům či investorským organizacím poskytujeme kompletní servis.

Tvoříme cenové expertízy a rozpočty. Pomáháme při výběrových řízeních. Zajišťujeme technický dozor staveb i jejich časové a finanční řízení. Zároveň spravujeme projektovou dokumentaci a hlídáme, aby byla v souladu s platnou legislativou. Vše řešíme individuálně k plné spokojenosti našich klientů. Pomáháme plnit i ty nejnáročnější stavební vize – kvalitně, včas a za adekvátní cenu.

Jednoduše jsme odborníci a naše práce nás baví.

Naše vize, poslání a hodnoty

_____

Posláním společnosti Contract Management je zavádět standardy konzultačního inženýrství a řízení stavebních projektů.

Řídíme se hesly:

ODLIŠNĚ – Stále hledáme nové cesty, jak dělat práci lépe.

KVALITNĚ – Kvalita je základní atribut, který nás odlišuje od konkurence.

STANDARDIZOVANĚ – Vytváříme řád a pravidla tam, kde nejsou. Měníme a posouváme odvětví konzultačního inženýrství v ČR.

Důležitou roli u nás hraje vzdělávání, díky kterému se pružně přizpůsobujeme novým trendům i aktuální legislativě. Moc dobře víme, že co platí dnes, nemusí platit zítra.

Pomáháme potřebným

_____

Pomoc druhým nám není cizí.

Naši práci bereme jako poslání. Vedle toho, že vnášíme řád a spravedlnost do stavebnictví, rozhodli jsme se pomáhat i na jiných místech. Vzali jsme peníze, které jsme v minulých letech utržili a použili jsme je na správnou věc – pomoc široké veřejnosti. A tak díky naší práci a zejména klientům dokážeme sponzorovat různé sociální projekty i dobrovolné organizace. Každý, kdo s námi spolupracuje, tak nezištně pomáhá.

Kde jsme pomáhali

Sdružení Neratov

Pomoc v roce 2018 a 2020

Za své si vzalo velmi ušlechtilý cíl – obnovit poničené poutní místo v obci Neratov v Orlických, jehož tradice sahá až do 17. století. Kdysi do Neratova přicházeli nemocní lidé, kteří věřili v zázračné uzdravující schopnosti tamní sošky Marie a vodního pramene, který dodnes vyvěrá u barokního kostela. Bohužel koncem války vesnice vyhořela a byla vysídlena.

Sdružení Neratov se rozhodlo opět vrátit do obce život a vybudovat zde nové poutní místo, které vede lidi ke smíření s minulostí i jinakostí. Vytváří zde chráněné bydlení pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postiženým, buduje pro ně chráněná pracoviště a pomáhá opuštěným a hendikepovaným dětem. Společně s komunitou hendikepovaných postupně opravili poničený poutní kostel i místní domy a dál tu rozvíjejí plnohodnotné žití. Obnova a společenská odpovědnost je nám natolik blízká, že jsme se rozhodli tento projekt podpořit.

Více informací o projektu:

Středisko Radost

Pomoc v roce 2018 a 2020

Smyslem tohoto křesťanského společenství lidí je vytvářet bezpečné místo pro všestrannou výchovu dětí, mládeže a podporu rodiny. Středisko Radost každý rok pořádá letní tábory i akce v období školních prázdnin. Všechny akce mají kreativní formu a výchovný přesah. Děti a rodiny společně tvoří, sportují, věnují se turistice i kultuře. Zároveň prohlubují duchovní život. Středisko probouzí v lidech nejen radost, ale i souznění jeden s druhým.

Více informací o projektu:

Sociální automobil pro středisko Ratolest Praha

Pomoc v roce 2018

Žít běžným způsobem života, zajet si na výlet, k lékaři nebo navštívit své příbuzné. Tohle na první pohled obyčejné přání může být pro některé téměř nedosažitelné. Středisko Ratolest v Praze pečuje o děti i dospělé s mentálním a tělesným postižením, kterým pomáhá prožívat život co nejvíce podobný jejich vrstevníkům. Automobil je tady nezbytností, proto máme radost, že díky nám a dalším sponzorům středisko dostane nový vůz Dacia Dokker.

Více informací o projektu:

Sociální automobil pro středisko Zvonek Praha

Pomoc v roce 2020

Centrum denních služeb Zvonek je ambulantní sociální služba určená dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let. Prostřednictvím nabízených aktivit je podporuje v rozvoji nebo udržení dosud získaných schopností a dovedností, dále pak v rozvíjení nových pracovních a dalších návyků dobrých pro běžný život. Zaměřujeme se na zvládání soběstačnosti, komunikační a sociální dovednosti, trénink paměti a kognitivních funkcí, proces vlastního rozhodování a zlepšení jemné motoriky. Uživatelům služba pomáhá vytvářet společenské vazby a umožňuje kontakt s okolím.

Více informací o projektu:

Sociální automobil pro Rytmus Liberec

Pomoc v roce 2020

Společnost poskytuje službu „Sociální rehabilitace“ metodou podporovaného zaměstnávání. Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Více informací o projektu:

Kč darovaných v roce 2018

Víte o podobném projektu, který by potřeboval naši podporu? Ozvěte se nám. Když můžeme, pomáháme.

Projekt EU

_____

Projekt “Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Contract Management”, registrační číslo  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013054, je spolufinancován Evropskou unií, z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu budou probíhat školení zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Partnerství a členství v asociacích

_____

 

  • Česká Asociace Konzultačních Inženýrů (CACE) | www.cace.cz

počet zaměstnanců

zrecyklovaného papíru v min. roce

spotřebovaného CNG v našich autech za min. rok

Roky na trhu

Projektů

Počet zaměstnanců

Žen v kolektivu
Share This