Smluvní podmínky FIDIC a kde všude se s nimi setkáte

25. února 2021

FIDIC. Pokud jste tuto zkratku už někde zahlédli, určitě vás napadlo, co asi znamená a co FIDIC je. Po přečtení tohoto článku budete vědět nejen to. Dozvíte se také, kde všude můžete na FIDIC narazit ať jste „obyčejný člověk“, nebo odborník ve stavebnictví.

Zkratka FIDIC pochází z francouzského názvu „Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils“, do češtiny přeloženo jako Mezinárodní federace konzultačních inženýrů. Jedná se o mezinárodní entitu, do které je zapojeno více než 100 zemí z celého světa, a to napříč všemi stupni jejich vyspělosti – od Ugandy, přes Českou republiku, až po Austrálii (pořadí zemí je čistě náhodné a neilustruje vyspělost té které země). Už v roce 1913 bylo konzultačním inženýrům jasné, že více hlav víc ví, a tak slovo dalo slovo a spojením 3 samostatných evropských konzultačních asociací (z Belgie, Francie a Švýcarska) vznikl FIDIC jako federace podporující profesionální konzultantství, která svým členům poskytovala podporu a veškeré informace týkající se konzultační činnosti. Jejich mottem byla hesla jako kvalita, soudržnost a udržitelnost.

V dnešní době je členem FIDIC za Českou republiku Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE – Czech Association of Consulting Engineers), která si klade za cíl reprezentovat profesionální inženýrskou konzultaci a služby s ní související. Hlavní činností CACE je aplikace obecně uznávaných pravidel FIDIC do tuzemských podmínek a zaštítění celého procesu využívání FIDIC ve stavebních procesech u nás.

Poté, co jsme osvětlili původ názvu FIDIC, je na čase, abychom se zaměřili na to, co si pod pojmem FIDIC představit z materiálního hlediska. Zjednodušeně řečeno se jedná pestrou škálu smluvních podmínek, a to doslova pestrou. FIDIC tvoří jednotlivé „knihy“ (přejato z anglického názvu „Book“) smluvních podmínek, které jsou od sebe barevně odlišeny podle účelu, ke kterému se užívají, a podle toho se také jmenují. Red Book, Green Book, Yellow Book, Orange Book, Silver Book, Gold Book, Pink Book. Tato barevná pojmenování jednotlivých knih jsou u FIDICu již tradicí a zároveň velmi jednoduchým rozlišovacím prvkem.

Pro lepší představu – knihy jsou formátu A4 s typickým logem zeměkoule v příslušné barvě. Každá kniha FIDIC by se dala popsat jako ucelený „návod“ k provádění zakázky. Knihy jsou rozděleny podle předmětu dané zakázky: na výstavbu pozemních a inženýrských staveb (Červená kniha), pro stavby menšího rozsahu (Zelená kniha), na vyprojektování, dodávku a provozování (Zlatá kniha). Na začátku každé knihy jsou definice všech pojmů, které se v konkrétní knize vyskytují, následuje výčet jednotlivých práv a povinností osob, které se realizace zakázky účastní, dále časové podmínky zakázky a další detaily všech činností spojených s realizací zakázky.

Možná vás napadne, že FIDIC je něco jako takový malý zákon. Tváří se to sice velmi podobně, ale pravdou je, že na rozdíl od zákonů není FIDIC všeobecně závazný, nevznikl zákonodárným procesem, a proto není možné vymáhat práva a povinnosti v něm uvedená na každém. Smluvní podmínky FIDIC se stanou závaznými tehdy, pokud si to smluvní strany ujednají v konkrétní zakázce a samozřejmě jen pro strany této smlouvy. Většinou se jedná o smlouvu o dílo, dále může jít o smlouvu o poskytování služeb atp. Vzhledem k tomu, že jsou tyto smluvní podmínky poměrně obsáhlé co se stavební problematiky týče, je oboustranně výhodné je při realizaci zakázek použít. Obě strany pak mají větší míru jistoty, protože vztah mezi nimi je dopodrobna upraven a případné nepředvídané okolnosti se pak dají lépe a efektivněji řešit. To je ostatně cíl a význam FIDICu. Unifikovat, zpřehledňovat a zjednodušovat postup realizace zakázky.

Když už víme, co FIDIC je, můžeme se blíže podívat na to, kde se s ním můžete setkat. Dalo by se říct, že na každém druhém kroku, protože více než polovina veškeré světové výstavby se dnes řídí smluvními podmínkami FIDIC. V České republice jsou smluvní podmínky FIDIC hojně využívány v souvislosti s veřejnými zakázkami, kdy veřejný zadavatel, tedy Česká republika a její organizační složky, nebo například Správa železnic, zahrne příslušné smluvní podmínky přímo do zadávacího řízení, přičemž je možné tyto podmínky doplnit, či jinak upravit. Smluvní podmínky FIDIC tak našly své opodstatnění např. při výstavbě dopravní infrastruktury v rámci činnosti Ředitelství silnic a dálnic nebo právě Správy železnic. Veřejné zakázky by obecně měly být co nejtransparentnější a velmi dobře smluvně upravené, a právě proto je FIDIC jejich ideálním doplňkem díky svojí obsáhlosti a propracovanosti, takže pak téměř nevzniká prostor pro jakékoli nekalé jednání, které veřejné zakázky často přitahují.

Největší přidaná hodnota FIDICu je v tom, že jejich úprava je spravedlivá pro obě strany zakázky a existuje v nich přesně stanovený postup pro téměř každou situaci, která může nastat. Ve FIDICu jsou tedy upraveny i takové situace, kdy mezi stranami dochází k neshodě. Za normálních okolností v zakázce bez FIDICu by takový spor s velkou pravděpodobností skončil u soudu. Díky FIDICu jsou ovšem takové situace řešeny mnohem elegantněji, zejména pak formou osobních jednání a korespondence.

Díky smluvním podmínkám FIDIC je v rámci zakázek nastolen určitý řád, jehož výsledkem je větší míra jistoty, předvídatelnosti a transparentnosti.

Mgr. Eliška Beutlová

Poslední články na našem blogu

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.