Ohlédnutí za rokem 2017

10. ledna 2018

Rok 2017 pohledem obchodního ředitele Martina Houště

Kalendářní rok 2017 lze pomyslně rozdělit na dvě části.

V první jste se s námi mohli potkat jako s účastníky a to na konferencích v Litomyšli (Konference Dopravní infrastruktura), ve Znojmě (Aktuální otázky správy a údržby), v Pardubických (Dopravní konference), v Praze (Konference ředitelů projektových společností), v Luhačovicích (Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů) a v Brně (Silniční konference).

V druhé části roku jsme ještě více zabrali a výsledkem byla výrazná propagace značky i společnosti CM. Stali jsme se partnery těchto konferencích v Hradci Králové (Vodní toky) a v Praze (Novela stavebního zákona 2018, Železniční konference). A to nejlepší nakonec, měli jsme před sebou výzvu, které jsme se úspěšně zhostili jako lídři stavebním trhu. Náš kolega pan Větrovský významně obohatil svým příspěvkem konferenci na pražském hradě Setkání lídrů českého stavebnictví 2017 v panelu pozvaných osobností, mezi nimiž nechyběl například pan Dan Ťok, ministr dopravy ČR nebo Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Děkujeme za Váš zájem i pořadatelům konferencí. Těšíme se na Vás i v roce 2018.

Poslední novinky na našem webu

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.