O společnosti

Pomáháme posouvat stavební trh k lepšímu.

1. 9. 2016

založení společnosti

1. 9. 2017

1. výročí společnosti

20. 11. 2017

překročena hranice 30 zaměstnanců

Kdo jsme a proč to děláme?

_____

Jsme přední konzultační společnost a průkopníci na stavebním trhu v ČR v oblasti přípravy, aktivního řízení a administrace staveb.

Investorům či investorským organizacím poskytujeme kompletní servis.

Tvoříme cenové expertízy a rozpočty. Pomáháme při výběrových řízeních. Zajišťujeme technický dozor staveb i jejich časové a finanční řízení. Zároveň spravujeme projektovou dokumentaci a hlídáme, aby byla v souladu s platnou legislativou. Vše řešíme individuálně k plné spokojenosti našich klientů. Pomáháme plnit i ty nejnáročnější stavební vize – kvalitně, včas a za adekvátní cenu.

Jednoduše jsme odborníci a naše práce nás baví.

Naše vize a poslání

_____

Posláním společnosti Contract Management je zavádět standardy konzultačního inženýrství a řízení stavebních projektů.

Řídíme se hesly:

ODLIŠNĚ – Děláme práci jinak, lépe.

KVALITNĚ – Základní atribut, který nás odlišuje od konkurence.

STANDARDIZOVANĚ – vytváříme řád a pravidla tam, kde žádná nejsou. Měníme a posouváme odvětví konzultačních inženýrů v rámci ČR.

Firemní hodnoty a společenská odpovědnost

_____

Naše firemní hodnoty máme nastavené na novátorství | gentlemanství | kuráž | šlechetnost.

Důležitou roli u nás hraje také vzdělávání, díky kterému se pružně přizpůsobujeme novým trendům i aktuální legislativě. Moc dobře víme, že co platí dnes, nemusí platit zítra.

Také věříme, že správná firma pomáhá i mimo byznys, proto sponzorujeme vybrané sociální projekty a dobrovolné organizace.

Partnerství a členství v asociacích

_____

 

  • Česká Asociace Konzultačních Inženýrů (CACE) | www.cace.cz

počet zaměstnanců

zrecyklovaného papíru v min. roce

spotřebovaného CNG v našich autech za min. rok

Vznik společnosti

Projektů

Počet zaměstnanců

Žen v kolektivu