Metodické pokyny

Posouváme stavební trh k lepšímu.

Co umíme nabídnout v rámci metodických pokynů?

Tvorba metodik a metodických pokynů v návaznosti na proces standardizace stavebnictví v ČR s vazbou na vnitřní směrnice a normativní předpisy zadavatele.

Vybrané reference

Metodika pro časové řízení stavebních projektů

Jak jsme pomohli?

  • Metodika určená pro řízení stavebních projektů realizovaných na základě obchodních podmínek FIDIC RB, YB a GB.
Zpracování postupu při předání stavby

Jak jsme pomohli?

  • Zpracování postupu při předání stavby v návaznosti na RB, GB FIDIC a Metodický pokyn MD ČR pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

"Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou. Dotváříme vaše vize."

Share This