Časové řízení staveb

Zajistíme plynulý průběh stavby.

Jak pomáháme při časovém řízení projektu?

Nabízíme analýzu harmonogramů stavby za účelem ověření, zdali byly naplněny všechny požadavky na HMG dle aktuálně platné Metodiky, dále pak za účelem odhalení skrytých rezerv.

Kontrola návaznosti věcných harmonogramů mezi sebou a jejich soulad s harmonogramem finančním.

Jednotlivé služby

Analýza HMG za účelem odhalení skrytých rezerv
Ověření požadavků na HMG
Kontrola návaznosti věcných HMG mezi sebou
Kontrola souladu věcného a finančního HMG

Vybrané reference

"Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou. Dotváříme vaše vize."

Share This