Analýzy a posudky

Vypracujeme řádné podklady pro rozhodování.

Co umíme analyzovat a posouzet?

Zpracujeme retrospektivní analýzu celé stavby – porovnání harmonogramu (Baseline) stavby s jednotlivými aktualizacemi harmonogramu v průběhu výstavby (Re-Baseline) a identifikací konkrétních okolností, které měly vliv na odchýlení se od smluvního harmonogramu výstavby.  Zpracování závěrečné zprávy, která na základě retrospektivní analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení výstavby a stanoví oprávněnou dobu realizace výstavby. Součástí zprávy bude i přisouzení základních odpovědností v rovině zhotovitel/objednatel (případně třetí subjekt, např. TDI, řídící orgán, atp.) za jednotlivé důvody způsobující prodloužení.

Dále umíme zajistit zpracování znaleckého posudku za účelem ověření a stanovení jednotkových cen účelně vynaložených nákladu s následným vyhodnocením oprávněnosti výše nároku zhotovitele. Expertní posouzení úplnosti prostých dokladů potvrzující výši účelně vynaložených nákladů zhotovitele. Vypracování finálního posudku zahrnující expertní a znaleckou část vč. jeho projednání.

Jednotlivé služby

Analytická činnost

Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení majetkoprávních vztahů. Analýza pokynů technického dozoru investora. Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit. Retrospektivní analýza výstavby – porovnání harmonogramu (Baseline) stavby s jednotlivými aktualizacemi harmonogramu v průběhu výstavby (Re-Baseline) a identifikací konkrétních okolností, které měly vliv na odchýlení se od smluvního harmonogramu výstavby.

Zpracování závěrečné zprávy, která na základě retrospektivní analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení výstavby a stanoví oprávněnou dobu realizace výstavby. Součástí zprávy bude i přisouzení základních odpovědností v rovině zhotovitel/objednatel (případně třetí subjekt, např. TDI, řídící orgán, atp.) za jednotlivé důvody způsobující prodloužení.

Posudková činnost

Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit. Základní analýza předloženého nároku zhotovitele. Expertní posouzení oprávněnosti nároku zhotovitele v souvislosti s VOP/ZOP (Smluvní vzory FIDIC) s následným definováním jeho skutečného rozsahu. Zpracování znaleckého posudku za účelem ověření a stanovení jednotkových cen účelně vynaložených nákladu s následným vyhodnocením oprávněnosti výše nároku zhotovitele. Expertní posouzení úplnosti prostých dokladů potvrzující výši účelně vynaložených nákladů zhotovitele. Vypracování finálního posudku zahrnující expertní a znaleckou část vč. jeho projednání.

Vybrané reference

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

Jak jsme pomohli?

  • Expertní posudek
I/38 Kolín obchvat

Jak jsme pomohli?

  • Retrospektivní analýza stavby
I/11 Nebory – Oldřichovice

Jak jsme pomohli?

  • Posouzení posunu 2. postupného závazného milníku

"Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou. Dotváříme vaše vize."

Share This