Akustické studie

Hygienické předpisy ve stavebnictví máme v malíčku.

Co obsahuje akustická studie?

Pomáháme identifikovat a eliminovat zdroje hluku, aby stavební projekt splňoval hygienické limity. Předcházíme tvorbě nadměrného hluku v okolí stavby, který by mohl ohrožovat například chráněné prostory jako obytné zástavby, zdravotní zařízení apod.

Provádíme hlukové studie, které stanoví imisi hluku i jejich zdroj.

Zajistíme odborná měření včetně protihlukových opatření.

Vybrané reference

"Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou. Dotváříme vaše vize."

Share This