I/16 Slaný - Velvary

Naše pomoc

  • Technická asistence při přípravě zadávací dokumentace VŘ
  • Kontrola soupisů prací před výběrovým řízením na dodavatele stavby
  • Vyhodnocení úplnosti cenových nabídek
  • Posouzení nabídek s podezřením na mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Investor

Období

Projekt byl / bude zrealizován