Elektronická správa a evidence dokumentů výstavbového projektu

Nastolíme řád tam, kde chybí.

Jak pomáháme při správě dokumentů?

Nabízíme elektronickou správu a evidenci dokumentů výstavbového projektu spočívající v shromažďování, kontrole, třídění a evidenci dokumentů souvisejících se zakázkou a jejich ukládání do datového skladu.

Kontrolu úplnosti všech dokumentů a jejich aktuálnosti. Stanovení struktury datového skladu.

Udržování datového skladu po stanovenou dobu po ukončení zakázky a následné zálohování a předání datového skladu dokumentů Zadavateli.

Jednotlivé služby

Správa centrálního datového skladu

Pravidelné zajištění podkladů od zhotovitele i zadavatele stavby (digitální podklady změnových rozpočtů v návaznosti na odsouhlasené změny (Variace) ve formátu XC4, digitální podklady měsíčních čerpání a fakturace ve formátu XC4, digitální podklady příchozí měsíční fakturace a odsouhlasených změn (Variací) v podobě naskenovaných dokumentů). Zpracování zajištěných podkladů s cílem vyhodnocení úplnosti a správnosti dat ve formátech XC4 oproti naskenovaným dokumentům, technická pomoc při zjištění nekompatibility dat (zahrnuje komunikaci a technickou pomoc zhotoviteli i zadavateli stavby při odstraňování nedostatků dat), sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Údržba centrálního datového skladu (provozovaného v rámci ŘSD ČR – implementace validovaných dat z formátu XC4 do definované stavby v rámci provozované aplikace ASPE v návaznosti na platné směrnice ŘSD).

Správa datového skladu dokumentů v rámci projektu

Shromažďování, kontrola, třídění a evidence dokumentů související se zakázkou a jejich ukládání do datového skladu. Kontrola úplnosti všech dokumentů a jejich aktuálnosti. Stanovení struktury datového skladu. Udržování datového skladu po stanovenou dobu po ukončení zakázky a následné zálohování a předání datového skladu dokumentů Zadavateli.

Vybrané reference

"Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou. Dotváříme vaše vize."

Share This